de rekening van de zorgkosten

de torens Het is te hopen dat je gezond bent en blijft.

Maar helaas moest ik gebruik maken van ons zorgsysteem.

Als eerste hoe ik afspraken maak met mijn garage als mijn auto apk gekeurd moet worden en een onderhoudsbeurt moet hebben.

Ik spreek af hoe laat ik er moet zijn en word ook op dat tijdstip geholpen.

We nemen door wat er moet en gaat gebeuren.

We spreken af wat het ongeveer gaat kosten en als er bijzonderheden zijn word ik gebeld voordat men de extra werkzaamheden gaat uitvoeren.

Er wordt gebeld wanneer de auto klaar is.

En als ik dan de auto ga halen is ie ook klaar en de rekening wordt uitgelegd en klopt.

En nu hoe het in het ziekenhuis gaat.

Ik word doorverwezen, maar er wordt niet verteld wat dat gaat kosten.

Ik moet een uur wachten.

Ik word geholpen, maar er wordt niet verteld wat dat gaat kosten.

Ik ben geholpen en krijg geen rekening en weet niet wat het gekost heeft.

Maanden later krijg ik een rekening van de zorgverzekeraar waarbij mijn eigen risico betaald moet worden, omdat de mij geboden zorg niet standaard vergoed wordt. Ik moet nu eerst mijn eigen risico betalen.

Wanneer zal de zorg ons als klant zien en als klant behandelen?

Arie…